Hjortspringfunnet, det eldste av de store danske mosefunn, i en myr ved Hjortspringkobbel på øya Als i Danmark. Skriver seg antakelig fra 2. periode av keltisk jernalder, ca. 300–150 f.Kr. Det ble utgravd 1921–22 og består av en båt og våpen, hovedsakelig spydspisser, korte, eneggede jernsverd, firkantede skjold av tre og rester av ringbrynjer. De fleste gjenstandene har vært istykkerbrutt og ødelagt, og er blitt nedlagt samtidig som krigsoffer i et lite myrhull. Den vel 13 m lange og 2 m brede båten er bygd av lindetreplanker som utelukkende er falset og sydd sammen; den har ikke kjøl og mast og har vært padlet frem av et mannskap på 22–24. I begge stevner synes bunn- og relingsplankene å ha vært forlenget på en måte som gir den stor likhet med skipstegningene på bronsealderens helleristninger. Sammen med båten fantes rester av to brede styreårer.