Herman de Man, nederlandsk forfatter av jødisk avstamning; gikk senere over til katolisismen. I sine beste romaner, for det meste fra nordbrabantsk miljø, bl.a. Het wassende water (1926), forener han en utpreget fortellerkunst med dyptloddende psykologi.