Den store nordiske krigen var ein nordeuropeisk storkrig mellom 1700 og 1721, som vart utkjempa mellom Danmark-Norge, Sachsen–Polen, Russland, Preussen og Hannover på den eine sida, og Sverige under Karl 12 på den andre. Resultatet av krigen var at Sverige vart detronisert som europeisk stormakt, fortrengt av Russland. Krigen er den lengste krigen Noreg har vore med i, og var òg den dødelegaste, men ut av krigen kom ein varig fred i Norden.