Henna, oldtidsnavn på byen Enna på Sicilia. I slavekrigen 135 f.Kr. ble byen besatt av oppstandens leder, den syriske slaven Eunos, og først etter to års beleiring erobret av romerne.