Helmut Ormestad, norsk fysiker, dr. philos. Universitetet i Oslo 1955, dosent samme sted 1964, fra 1985 professor. Hans forskning var knyttet til akustikk. Ormestad ble særlig kjent for sin evne til å popularisere og formidle fysikk. Sammen med Otto Øgrim utgav han boka Pølser, fysikk og potetesalat i 1951, fra 1960-årene hadde de sammen programmer i radio og fjernsyn der fysikken ble formidlet på en enkel og morsom måte. Særlig populær var programserien Fysikk på roterommet. Ormestad var medforfatter i en rekke lærebøker. Rom Stoff Tid, som han skrev sammen med O. Øgrim og Kåre Lunde, fikk Cappelenprisen i 1983. Ormestad gjorde også en betydelig innsats for Human-Etisk Forbund.