Helge Otto Aars Groth, født i Stavanger, norsk litteraturhistoriker og diplomat; magistergrad i litteraturhistorie og cand.philol. 1938; Forsvarets høgskole 1964. Han var foreleser i europeisk litteratur ved Universitetet i Oslo 1939–53, utenrikskronikør i NRK 1946–53. Presse- og kulturutsending ved ambassaden i Bonn 1953, ambassaderåd 1957. Byråsjef i Utenriksdepartementet 1962, presseråd i Washington 1964–66. Han utgav bl.a. Hovedlinjer i mellomkrigstidens norske litteratur (1947), Olav Aukrust, Problematikk og utvikling (1948).