Hans Peter L'orange, født på Herøy i Sunnmøre, norsk offiser; 1894 sjef for generalstaben, 1897 kommanderende general, 1899 generalløytnant, gikk av i 1903. Sammen med generalkrigskommissær Bratlie gjorde han de grunnleggende forarbeidene for hærordningen av 1909.