Høylandteppet, brodert veggtekstil, refil, antakelig fra første halvdel av 1200-tallet. Teppet kommer fra Høylandet kirke i Nord-Trøndelag, er vel 2 m langt, men har opprinnelig vært lengre. Det viser scener fra de hellige tre kongers historie: kongene som rir til Betlehem, overleveringen av gaver til Jesusbarnet, samt kongenes drøm. Bunnen er av rødt ullstoff, og figurene har konturer av hvitt lingarn i kontursting. De er utfylt dels med blått, gult og grønt ullgarn, dels med hvitt lingarn, i ulike smøygmønstre. Teppet er etter alt å dømme et profesjonelt atelierarbeid, muligens utført på grunnlag av engelske forbilder. Teppet befinner seg på Vitenskapsmuseet i Trondheim; en kopi befinner seg i Høylandet kirke.