Refil, betegnelse brukt i Norge og Island om smal veggtekstil av ull eller lin, ofte med broderte eller innvevde billedfremstillinger. En refil hadde vanligvis en lengde på mellom 6 og 12 m, og har vært benyttet både i bolighus, kirker o.l.