Gustav Emil Sandgren, svensk forfatter, tilhørte i 1930-årene gruppen Fem unga. I sine bøker forener han romantisk livsdyrkelse med forkynnelse av seksualitetens og primitivismens evangelium og en heftig avsky for det moderne samfunn. Han utgav en lang rekke romaner, bl.a. Du bittra bröd (1935), David blir människa (1943) og Liv, ge oss svar! (1949). Sammen med Skymningssagor (2 bd., 1936 og 1946) og forsvaret for antikkens livsstil i Cresilas herden (1955) utgjør de hovedverkene i hans produksjon. Dessuten skrev han barnebøker, novelle- og diktsamlinger, reiseskildringer og hørespill. Vårregnens tid (1956) og Livsresa (1965) er selvbiografier.