Gunnar Kjeldaas, norsk komponist og organist. Utdannet ved musikkonservatoriet i Leipzig. Skrev orkesterverker, kammermusikk, kantater, Missa brevis (1961), Det store Gloria (1961), motetter, orgelstykker og sanger.