Gunnar Germeten, født i Stavanger, norsk embetsmann, cand.jur. Underdirektør i Statens rasjonaliseringsdirektorat 1955–65; i Kommunal- og arbeidsdepartementet 1965–72, ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet, avdeling for naturvern og friluftsliv 1972–87. Formann i Kommunale Kinematografers Landsforbund (nåv. Film & Kino) 1961–76.