Gonzalo de Berceo, spansk dikter; den første kastiljanske forfatter man kjenner navnet på. Berceo, som var munk i klosteret i San Millán de la Cogolla, versifiserte flere helgenbiografier (Vida de Santo Domingo de Silos, Vida de San Millán, Vida de Santa Oria) og underberetninger om Jomfru Maria (i hovedverket Milagros de Nuestra Señora). Berceos fortellemåte er naiv og likefrem, men samtidig livfull og malerisk, med islett av folkelig humor.