Gleb Ivanovitsj Uspenskij, russisk forfatter. Han slo igjennom med skissene Rasterjajevgatens seder (1866) fra de fattiges liv i Tula, fulgt av Ruin (1869). Uspenskij tilhørte de såkalte populister (narodniki), som ville bygge sosialismen på det russiske landsbyfellesskapet, men da han ved selvsyn fant dette i full oppløsning, fortalte han sannheten om bøndenes liv i en rekke rystende, naturalistiske skisser, først publisert i tidsskriftet Fedrelandsannaler (Otetsjestvennye zapiski) i 1880-årene (Jordens makt, 1882). Han ble i 1890-årene rammet av en sinnssykdom som han led av resten av sitt liv.