Gabriello Chiabrera, italiensk dikter; var i kardinal Cornaros tjeneste, men måtte i 1572 flykte til sin fødeby Savona på grunn av en konflikt med en adelsmann. Her dyrket han vitenskap og diktning, og forsøkte seg i forskjellige stilarter. Hans imitasjoner av Pindars heroiske vers er kjente, likedan hans etterligninger av noen vers som ble funnet i 1554 av humanisten Enrico Stefano og på falskt grunnlag tillagt Anakreon. Men det var særlig hans lyriske dikt som gjorde ham berømt. Disse gav den italienske verskunst nytt liv og ny form, og de ble grundig studert av diktere som Parini, Alfieri og Manzoni. K. Gundelach har oversatt to dikt i Kjærlighetens lyre (1928).