Gabriel de Tarde, fransk jurist og sosiolog, fra 1899 professor i filosofi ved Collège de France. Særlig kjent for Les Lois de l'imitation (1890), der han ser imitasjon som et fundamentalt sosialpsykologisk forklaringsprinsipp for menneskelige handlinger, og for L'Opinion et la foule (1901), der han fremhever betydningen av samtalen folk imellom for forståelsen av folkemening og massemedia.