Ford Madox Brown, britisk maler. Utdannet i Belgia, Italia og Paris. Skjønt han ikke tilhørte prerafaelittenes krets, fulgte han deres kunstprinsipper. Han tilstrebet realisme i sine bilder, ofte med et sosialt tilsnitt. Mange av hans bilder har motiver fra Shakespeare og annen diktning. Senere malte han også nåtidsmotiver. Et av hans mest kjente malerier er The Last of England (1852–55, City Museum and Art Gallery, Birmingham), et emigrantpar som fra skipsdekket siste gang ser Englands kyst. Nevnes bør også hans bibelske bilde Fotvaskingen (Tate Gallery, London) og historiemaleriet Chaucer ved Edvard 3s hoff (1857, Tate Gallery, London). Hans hovedverk Work (1852–65, City Art Gallery, Manchester) viser nedleggingen av en rørledning i en gate og er en symbolsk, men sosialt engasjert skildring av arbeidet.