Flostaøya, øy i Arendal kommune, Aust-Agder, utenfor kysten mellom Arendal og Tvedestrand. Øya er 7,9 km2 og har 511 innbyggere (2015). Det er broforbindelse med fastlandet. I sør ut mot Skagerrak ligger det gamle skipperleiet Narestø. Sammen med en del av fastlandet innenfor utgjør Flostaøya sognet Flosta. Sentralt på øya ligger Flosta kirke, en fredet korskirke i tre fra 1632.