Kilsund, tettsted i Arendal kommune, Aust-Agder, på Tverrdalsøya, dels også Flostaøya, cirka 20 kilometer nordøst for bysenteret; 698 innbyggere (2015). Tidligere elektroteknisk industri, nå produksjon av treningsutstyr (Redcord AS). Atskillig sommerturisme.