Fernão Mendes Pinto, portugisisk forfatter som i sin store beretning Peregrinação fortalte om sin 21-årige reise i Fjerne østen, helt til Japan. I hans egen tid var det mange som stilte seg avvisende til det han fortalte, fordi det virket så usannsynlig. Verket ble skrevet en gang mellom 1569 og 1578 og utgitt posthumt 1614. Pintos prosa er levende og fargerik, og Peregrinação er et sentralt verk i portugisisk litteratur fra 1600-tallet. Særlig gjennom den spanske oversettelsen fra 1620 fikk beretningen stor gjennomslagskraft i det øvrige Europa, men den ble også oversatt til fransk, tysk, engelsk og nederlandsk. Verket har hatt stor innflytelse i senere portugisisk skjønnlitteratur.