Kjempet mot karthagerne; styrtet ved en oppstand. Beryktet for sin grusomhet; han skal ha latt sine fiender brenne levende i en hul opphetet kobberokse.