Fönstret, svensk kulturtidsskrift, utgitt 1930–36. I Bernhard Greitz' redaktørtid, 1930–32, var det først og fremst et forum for de «Fem unga», Ivar Lo-Johansson og kritikeren Knut Jaensson. D. H. Lawrence og Walt Whitman var navn som ofte ble trukket frem i forbindelse med den frigjorte, mer primitivistiske livsstil som tidsskriftet gikk inn for. Fra et sosialliberalt utgangspunkt ble temaer som kriminalomsorg, arkitektur, helsetjeneste og sosiale reformer diskutert. Film- og teaterkritikk fikk bred plass. Etter 1932 ble tidsskriftets betydning mindre.