Knut Jaensson, svensk litteratur- og kunstkritiker. I 1934 utgav han en innsiktsfull bok om D. H. Lawrence, og i 1939 et oppgjør med den konservative litteraturkritikeren Fredrik Böök. Jaensson var en psykologisk interessert moralist, det viktigste i litteraturen var for ham karakter og personlig integritet. Hans form var essayet: Nio moderna svenska prosaförfattare (1941), Essayer (1946) og Varjehanda (1950). Jaensson var en av 1930-årenes toneangivende kritikere og var fra 1914 gift med forfatteren Tora Dahl. Deres hjem på Lidingö ble i 1940-årene et viktig møtested for unge forfattere, ikke minst arbeiderforfatterne. Eftertankar (1984) er et utvalg essayer og betraktninger. En vän att tala med (1986) inneholder brevvekslingen med Ingemar Hedenius.