Etneelva, elv i Etne kommune, Hordaland, blir dannet av Stordalselva (Nordelva) og Litledalselva (Sørelva), som løper sammen like ovenfor munningen innerst i Etnefjorden, i Etne tettsted (Etnesjøen). Etneelva er ei god lakseelv. Litledalselva er utbygd med i alt 51 MW i 3 kraftstasjoner (2015).