Stordalselva, (også kalt Nordelva) elv i Etne kommune, Hordaland, med øverste kilder vest og sør for Torvenuten (1146 moh.). Bekker herfra samles i Sandavatnet, hvorfra Stordalselva renner sørvestover til Stordalsvatnet (49 moh. og 8,3 km2). Herfra renner elva til Mo i den åpne dalen innenfor Etnesjøen. I Samkomehølen her løper den sammen med Litledalselva (Sørelva) og danner Etneelva rundt 4 km før utløpet i Etnepollen.