Etne

Etne, kommune i Sunnhordland, Hordaland, på sørsiden av Skånevikfjorden og Åkrafjordens ytre del. Kommunen omfatter begge sider av Åkrafjordens innerste del og dalen innenfor fjordbotnen, likeledes fjellområdene omkring. Kommunen når i nordøst opp på Folgefonnas platå. Etne grenser i nordvest til Kvinnherad og i nordøst til Odda, og i sørøst, sør og sørvest til Rogaland, til henholdsvis Sauda, Suldal og Vindafjord.Etne ble opprettet som kommune ved innføringen av det kommunale selvstyret i 1837. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 11 artikler:

F

  1. Fjæra