Etne er ein kommune i Sunnhordland i Vestland fylke, på sørsida av Skånevikfjorden og Åkrafjordens ytre del. Kommunen omfattar begge sidene av Åkrafjordens inste del og dalen innanfor fjordbotnen med fjellområda omkring. Kommunen når i nordaust opp på Folgefonnas platå.Etne blei oppretta som kommune ved innføringa av det kommunale sjølvstyret i 1837. Hele artikkelen