Etne

Etne, kommune i Sunnhordland, Hordaland, på sørsiden av Skånevikfjorden og Åkrafjordens ytre del. Kommunen omfatter begge sider av Åkrafjordens innerste del og dalen innenfor fjordbotnen, likeledes fjellområdene omkring. Kommunen når i nordøst opp på Folgefonnas platå. Etne grenser i nordvest til Kvinnherad og i nordøst til Odda, og i sørøst, sør og sørvest til Rogaland, til henholdsvis Sauda, Suldal og Vindafjord. Hele artikkelen