Etne

Etne er en kommune i Sunnhordland, Vestland fylke, på sørsiden av Skånevikfjorden og Åkrafjordens ytre del. Kommunen omfatter begge sider av Åkrafjordens innerste del og dalen innenfor fjordbotnen med fjellområdene omkring. Kommunen når i nordøst opp på Folgefonnas platå. Etne ble opprettet som kommune ved innføringen av det kommunale selvstyret i 1837. Hele artikkelen