Det er to hovedtyper av ernæring hos planter. Ved autotrof ernæring lever planten utelukkende av uorganiske forbindelser, dvs. vann, karbondioksid og mineralstoffer. Dette gjelder alle grønne planter som får energien fra oksidasjonsprosesser. Ved heterotrof ernæring får planten det meste av sin næring i form av organiske forbindelser. Dette gjelder all sopp og de fleste bakterier, fordi disse ikke har evne til å bygge opp organismen fra uorganiske forbindelser.