Engebøfjellet er eit fjell ved Vevring på nordsida av Førdefjorden i Sunnfjord kommune i Vestland fylke. Fjellet stig slakt oppover til 300 meter frå fjorden.

Dagbrot på titan

Eit rutil- og granatførekomst blei funnen i ein eklogittforekomst ved Engebø på 1970-talet. På 1990-talet blei det bygd ein kai, og pukk blei skipa ut for å etablere eit dagbrot.

Klima- og miljødepartementet gav utsleppsløyve til eit sjødeponi i Førdefjorden for gruveavfall frå rutilutvinning i april 2015. Rutil blir brukt som råstoff for framstilling av titan og som fargestoff i blant anna måling. Granat vil vere eit biprodukt frå produksjonen og brukast blant anna til vassreinsing og i staden for kvartssand ved sandblåsing.

Strid om gruvedrift

Nordic Mining fekk ikkje konsesjon for sjødeponi i Førdefjorden i 2010. Studiar utførte av Norsk institutt for vassforsking (NIVA) og Havforskingsinstituttet i 2011 er motstridande. Målingane viser at sprangsjiktet i fjorden ligg på frå 100 til 150 meters djup og stadvis på mindre enn 50 meters djup. Ifølgje Havforskingsinstituttet blir botnsedimenta eroderte av tidvatnet, og dei avrår difor deponi. Miljødirektoratet avrådde òg deponi, medan NIVA meiner at sjødeponi er forsvarleg.

Klima- og miljødepartementet gav løyve til sjødeponering av gruveavfall frå Engebøfjellet i april 2015. Nordic Mining ASA fekk i 2016 klarsignal frå regjeringa til å starte utvinning av rutil (titandioksid) frå Engebøfjellet. Selskapet fekk driftsløyve i 2022, og produksjon i Engebøfjellet vil starte i 2024.

Kart

Engebøfjellet
Engebøfjellet
Av /Statens kartverk.

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg