Elieson er en norsk slekt som stammer fra Niels Gunderssøn (død 1685), som var trelasthandler på Bragernes. Hans sønn, kjøpmann samme sted Elias Nielssøn (ca. 1654–1699) var far til Iver Elieson (1683–1753), trelasthandler i Christiania, gift med Karen Leuch. Deres datter Karen (1723–1806) var gift med justisråd Christian Ancher (1711–65) og ble mor til Bernt og Peder Anker. Sønnen Morten Leuch Elieson (1724–63) var gift med Dorothea Eriksdatter Mogensen og far til rittmester Iver Elieson d.y. (1762–1815), som eide Frogner hovedgård 1787–90 og Eidsvoll jernverk 1791–94 og var intendant for Riksforsamlingen i 1814. Iver Elieson d.e. var også far til justisråd Peter Elieson til Hafslund (1727–73), som igjen var far til krigsassessor Peter Elieson til Evje (1770–1833).