Podebusk, rügensk adelsslekt som tilhører en sidegren av det gamle vendiske fyrstehus på øya Rügen. Stoislav (død 1207) var gift med en datter av Valdemar den store av Danmark, og ble forlenet med borgen Putbus og 15 landsbyer 1193. Dette lenet tilhørte hans etterslekt til 1945. Hans sønnesønns sønnesønn Henning Podebusk (død 1388) flyttet til Danmark og ble riksdrost hos Valdemar Atterdag og senere hos dronning Margrete. Hans etterkommer Mourids Podebusk (død 1700) ble 1672 dansk baron til baroniene Einsiedelsborg og Kjørup. Dennes sønn Malte Podebusk (død 1750) arvet 1702 lenet Putbus på Rügen, og ble riksgreve 1722. En etterkommer fikk svensk fyrstetittel 1807, anerkjent i Preussen 1817. Slektens mannslinje døde ut 1858, men fyrstetittelen ble fornyet for kvinnelige arvingers ektefeller 1862 og 1908. Slektens store godser ble beslaglagt av kommunistene 1945, men er krevd tilbakelevert.