Edwin Ardener, britisk sosialantropolog; underviste ved Oxford University fra 1963 til sin død. Blant afrikanister er han mest kjent for sin enestående dokumentasjon av historiske, politiske, sosiale, språkvitenskapelige og etnografiske forhold i Kamerun. Ardeners mer allmenne bidrag til antropologisk teoridannelse er basert på en særegen og krevende kombinasjon av poststrukturalisme, antipositivisme og rigorøst empiriske, gjerne statistiske undersøkelser. Hans viktigste teoretiske artikler er samlet i The Voice of Prophecy (1989). Her drøftes det intrikate samspillet mellom språk og mentale kategorier på den ene siden og rom, tid, kjønn, hendelser og sosial erfaring på den andre. Mest kjent er «Belief and the Problem of Women» (1972), der han lanserer begrepet «forstummede grupper» (kvinner er ett eksempel), hvis muligheter til å formulere egne erfaringer nødvendigvis hemmes fordi selve språket de uttrykker seg i er impregnert av andres (menns) hegemoniske samfunnsmessige posisjon.