Eduard Adolf Strasburger, tysk botaniker, professor i Jena 1869, i Bonn fra 1881, regnes som en av plantecytologiens grunnleggere. Han var den første som klarla og beskrev i detalj celledelingen i planter (1875). Hans viktigste cytologiske resultater er lagt frem i Über Zellbildung und Zelltheilung (1875, 3. utg. 1880). I studier av befruktningsprosessen viste han hvilken rolle cellekjernen og kromosomene spiller i arveligheten. Han utarbeidet fundamentale cytologiske metoder som er beskrevet i Das botanische Praktikum (1884, 7. utg. 1923), og var medforfatter av den kjente læreboken Lehrbuch der Botanik für Hochschulen (1894, 35. utg. 2002).