Eckankar

Eckankar, ny religion stiftet 1965 av amerikaneren Paul Twitchell (1908–71). I det følgende skisseres de viktigste prinsippene i Eckankars lære og praksis, i samsvar med hvordan religionen forstår seg selv. Grunnprinsippene er: 1) sjelen er evig, uten noen begynnelse eller slutt, 2) enhver som følger ECKs høye vei har forbindelse på det åndelige plan, 3) sjelen lever alltid i nuet, 4) sjelen eksisterer fordi den har Guds kjærlighet.

Eckankar forfekter et virkelighetssyn som har likhetstrekk med et gnostisk (øvre verdener vs. lavere verdener): Menneskets guddommelige selv (sjelen) må komme ned i materien, der positive og negative krefter strides, for å utvikle seg. Det negative prinsippet er Kal Niranjan. Det positive er ECK (jf. Den hellige ånd).

Eckankar har et særlig fokus på sjelereiser, det vil si sjelens mulighet til å reise opp i de høyere, åndelige verdener uavhengig av kroppen. Slike reiser gjennom tid og rom er en form for drømmereiser, som forutsetter fantasikraft eller meditasjon. De kan forstås i lys av et menneskesyn som har fellestrekk med det teosofiske, der mennesket eksisterer på flere virkelighetsplan samtidig. ECK-mesteren (se nedenfor) kan påkalles av disiplene til enhver tid. Han blir da sjelelig til stede og gir åndelig hjelp til sine disipler. Han er det eneste bindeledd mellom mennesket og Gud, og hjelper menneskene ut av reinkarnasjonens kretsløp.

Eckankar er for øvrig en religion med egen dåp og egne ECK-gudstjenester, der det å messe det hellige mantra HU står sentralt. Eckankar kalles da også "Religionen om Guds Lys og Lyd". En hellig skriftsamling,Shariyat-Ki-Sugmad (Det eviges vei), stammer fra før syndfloden og oppbevares på flere plan, blant annet i et kloster i Tibet.

"ECK-strømmen" er ifølge religionens selvforståelse tidligere tilført menneskeheten gjennom bl.a. Pytagoras, Kabir, Martin Luther, Mozart og Jung. Twitchell var den 971. ECK-mesteren. Dagens ECK-mester er Harold Klemp (f. 1941). Han leder Eckankar fra hovedsenteret i Minneapolis, USA. Eckankar er til stede i organiserte former i over 100 land, og har ca. 60 000 medlemmer (2004). I Norge er medlemstallet ved inngangen til 2015 ca. 130.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg