Dronninglund slot, nær byen var i middelalderen benediktinerkloster (Hundslund); klosterkirken er bevart. Hovedbygningen, et trefløyet anlegg i barokkstil, hvis eldste deler skriver seg fra 1500-tallet, ble ombygd av L. L. de Thurah 1755. Dronninglund kirke, som er en del av gården, har interessante kalkmalerier fra 1500-tallet. Dronninglund Slot er i dag i eie av fondet «Marie E. & Harald Høgbros fond til bevarelse af Dronninglund Slot,» der overskuddet går ubeskåret til vedlikehold av anlegget.