Falklandstrømmen, en kald havstrøm som går nordover fra Falkland Islands utenfor Sør-Amerikas østkyst inntil den møter den varme Brasilstrømmen på 35–40° s.br. Falklandstrømmen fører antarktiske isfjell nordover, somme tider helt til 35° s.br. Den er på mange måter et motstykke til Labradorstrømmen i nordlige Atlanterhavet.