Dogonplatået, fjellplatå i Bandiagarafjellene i Mali som heller svakt vestover mot Nigerelven og ender brått i Bandiagaraklippene i sørøst. Området er befolket av dogonfolket.