Dirk Coster, nederlandsk forfatter og kritiker. Gjennom sitt tidsskrift De Stem (Røsten, 1921–42) kjempet han mot all rendyrket estetisisme og intellektualisme. Coster søkte en syntese av estetikken og en udogmatisk etikk og mente at en kritiker har rett og plikt til å stille sitt livssyn opp imot det livssyn som forkynnes i kunstverket. I nederlandsk kulturliv var han en meget omstridt personlighet.