Den tredelte bunnlinje

Artikkelstart

Den tredelte bunnlinje er et begrep innenfor samfunnsøkonomi, som mye brukt siden det ble lansert i 1993 av forfatter og entreprenør John Elkington. Bakgrunnen for lanseringen av begrepet er at den tradisjonelle bunnlinjen i en bedrift eller organisasjon, kun beskriver de finansielle resultatene, altså om man går med overskudd eller underskudd. Men en bedrift kan gå med store overskudd, og allikevel være negativt for samfunnet. Eller omvendt, en organisasjon kan slite finansielt, men ha positive ringvirkninger på andre forhold.

Faktaboks

Også kjent som

Den triple bunnlinje

engelsk: The triple bottom line, TBL

Ideen bak den tredelte bunnlinjen, som ofte forkortes til TBL, er nettopp å synliggjøre at en bedrift også påvirker andre forhold i samfunnet enn gjennom sitt finansielle bidrag. Dette gjelder sosiale forhold, miljø og bredere økonomiske forhold der finans bare utgjør én del. Når vi snakker om resultatet til en bedrift, så må vi ta med alle disse tre dimensjonene; sosiale forhold, miljø og økonomi. Den tredelte bunnlinje (TBL) er dermed en operasjonalisering av de tre dimensjonene i bærekraft-begrepet.

Den sosiale bunnlinjen handler om bedriften sin påvirkning på mennesker, internt i bedriften og eksternt som for kunder, lokalsamfunn og lengre ut i bedriftens verdikjede. Miljødelen av TBL skal beskrive forhold som bruk av ressurser i produksjon, mengde avfall og håndtering av disse, utslipp til luft, jord og vann.

I 2018 tilbakekalte imidlertid Elkington sin egen «oppfinnelse» TBL. Årsaken er at han mener TBL ikke har blitt brukt slik han mente det skulle brukes, nemlig først og fremst som en kritikk av dagens kapitalisme. Han mener TBL i for stor grad blir brukt til ren rapportering, og ikke som et verktøy for endring av systemet. Selv om tusenvis av bedrifter i dag bruker og rapporterer i henhold til TBL, så mangler det et system for å analysere og handle på aggregert nivå. TBL blir ofte referert til som de tre P’ene fra de engelske ordene: People, Planet, Profit. Men Elkington mener vi ikke kan snakke om profitt lengre, men må fokusere på velstand, eller velferd (engelsk: prosperity). Men ingen av disse tiltakene vil være nok, sier han, hvis vi ikke alle stanser overskridelsene av planetens tålegrenser.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg