Den Nordiske Investeringsbank, multilateral bank opprettet i 1975 av Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, fra 2005 er også de baltiske land eiere (Estland, Latvia, Litauen). Oppgaven er å gi lån til finansiering av investeringsprosjekter og eksport som er av nordisk/baltisk interesse, både i nærområdet og internasjonalt. Utlånene finansieres gjennom låneopptak i det internasjonale kapitalmarkedet. Banken har hovedkontor i Helsinki med avdelingskontorer i Oslo, Stockholm, København, Reykjavík og Singapore. Forvaltningskapital ca. 16 mrd. euro (2004).