Den Hellige stol, også kalt Den apostoliske stol; statsrettslig betegnelse for Vatikanstaten. Betegnelsen brukes også om paveembetet.