Terrassehus, rekkehus eller boligblokker som er formet slik at en del av taket i den enkelte bolig danner en terrasse for boligen over. Terrassehus kan bygges i sterkt stigende terreng hvor bygningskroppens bakside hele veien oppover følger skråningen. De kan også bygges som enkeltstående blokker hvor terrassene dannes ved at hver etasje gjøres noe mindre (smalere) enn etasjen under.