Brente steders regulering

Brente steders regulering (forkortet BSR) var en statlig institusjon som var i virksomhet i årene 1940–52 med det formål å utarbeide reguleringsplaner for krigsskadde byer og steder i Norge. Den ble opp­rettet på initiativ fra Gjenreis­nings­nemnda under Administrasjons­rådet i slutten av juni 1940.

Arkitektprofessor Sverre Pedersen ble spurt om, – for statens regning, å lede arbeidet med å skaffe de brente byene og stedene nye re­guleringsplaner, for å kunne starte gjen­­reisingsarbeidet snarest mulig. Dette skulle være et norsk anliggende og utføres av norske arkitekter. Hver by og hvert sted fikk sitt lokalkontor, med sin bestemte gruppe arkitekter for arbeidet.

Reguleringsplanene ble preget av de arkitektoniske ideer til professor Pedersen som ledet arbeidet 1940–45. En gjenganger i planene var det aksiale system, for eksempel i Bodø, Kristiansund og Molde. Stedene ble i hovedsak oppført etter disse planene.

Tilsammen 27 byer og tett­steder fikk reguleringsplaner. Karakte­ris­tisk for disse var understrekningen av hvert steds karakter og egenart, samtidig som byformingen skulle avspeile et visst «nasjonalt» preg. Pla­nene ble illustrert med perspektiver utført av arkitekt Jacob Hanssen.

Pla­nene ble etter krigen kritisert fordi man mente at den tyske okkupasjonsmakten hadde påvirket arbeidet, men de ble likevel i hovedtrekk fulgt opp, om enn noe modifisert. For eksempel ba BSR arkitekt Knut Knutsen om å lage en endret plan for Bodø sentrum med noe mykere utforming enn BSRs tidligere plan.

Arkitekt Erik Rolf­sen overtok som leder etter Pedersen i 1945. BSR ble nedlagt i 1952, men fungerte likevel i Finnmark til 1955.

Litteratur

  • John Horntvedt: Krigstidens byplaner B.S.R., «Byggekunst» 1945 ss. 14–20; mere om Brente steders regulering på sidene 21– 34. Per Pihl: Tre byer, «Byggekunst» 1945 s. 38;
  • Knut Knutsen: Ny­bygg – Gustav Moe – Stor­ga­ten, Bodø, «Byg­ge­kunst» 1950 ss. 103–04;
  • Trond Dancke: His­to­rien om Brente steders regulering. Se også Norsk Arkitekturkalender 1998 (Norsk Arki­tek­tur­museum), og Peter Butenschøn: Fra gjenreising til nyreising, «Byggekunst» 1980, ss. 178–79;
  • Peter Butenschøn: B. S. R. 1940–45 en dokumentasjon, «Byggekunst» 180–91 og 200– 03;
  • Peter Bu­tenschøn: Hvem var B.S.R.’s ‘kontrollør’? «Byg­gekunst» 1980 s. 232;
  • Helga Stave Tvin­ne­reim: Embetsmannsbyen med utsynet, «Byg­­ge­kunst» 1992, særlig ss. 410–14;
  • Bjørg Hegg­stad Jakhelln: Bodø Torv, «Fortidsvern» 2/98, ss. 11–15.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg