Chiron, et meget svakt himmelobjekt (størrelsesklasse 18) med bane mellom Saturn og Uranus, oppdaget av C. T. Kowal i 1977. Middelavstand fra Solen 13,7 AU, omløpstid 50,7 år. Klassifisert som asteroide (nr. 2060), selv om det ligger langt utenfor asteroidebeltet og er omgitt av en lyssvak koma liksom en komet. Oppkalt etter en vis kentaur (Kheiron) som var Akhillevs' lærer.