Charles Maurras, fransk forfatter, ledende høyreekstremistisk intellektuell; debuterte som lyriker, men er særlig kjent for sitt politiske forfatterskap. Han var med på å stifte den politiske gruppen L'Action Française i 1899 og fikk betydelig innflytelse gjennom avisen med samme navn. Hans viktigste arbeid er L'Avenir de l'intelligence (1905), der en mystisk betont respekt for de nasjonale institusjoner kommer til uttrykk. Maurras var også en ledende talsmann for antisemittisme og fremmedfrykt. Under okkupasjonen støttet han Vichy-regjeringen, og han ble dømt til livsvarig fengsel 1945.