Action française, l' [laksiɔ frãse:z], tidsskrift utgitt av Ligue d'Action française,fransk politisk organisasjon, stiftet 1898. Fikk tilslutning av flere ledende intellektuelle; Léon Daudet, Lemaître og Charles Maurras var særlig aktive. Gikk inn for nasjonalistisk politikk, krevde antiparlamentarisk monarki og en korporativ styreform. Ved frigjøringen av Frankrike i 1944 ble tidsskriftet forbudt og organisasjonen oppløst.