Charles Friedel, fransk kjemiker og mineralog. Konservator ved de mineralogiske samlinger ved École des mines 1856. Professor i mineralogi ved Sorbonne 1876, 1884 professor i organisk kjemi samme sted. Friedel har levert betydelige arbeider innen mineralogien, særlig angående kunstig fremstilling av mineraler og pyroelektriske fenomener hos krystaller. Mest kjent er Friedel for sine arbeider innen den organiske kjemi. Fremstilte 1862 isopropylalkohol og gjennomførte 1871 sammen med R. D. da Silva syntesen av glyserol. Sammen med amerikaneren J. M. Crafts utarbeidet Friedel den både i vitenskapelig og teknisk henseende verdifulle Friedel-Crafts' reaksjon.