Isopropylalkohol er et annet navn på den kjemiske forbindelsen 2-propanol, som er mye brukt som løsemiddel.