Châteaudun, slott i Frankrike, i byen Châteaudun ca. 35 km sør for Chartres. Byen er kjent siden romertiden (lat. Castellodunum), og var bispesete allerede på 500-tallet; fra 900-tallet var den sete for grevene av Dunois. Châteaudun tilhørte i middelalderen hertugene av Orleans, og hertug Charles d'Orleans gav 1439 slottet og grevskapet til sin uektefødte bror Jean, Jeanne d'Arcs våpenbror, som fikk tittelen greve av Dunois. Han bygde ut slottet til en praktfull residens, og oppførte et vakkert kapell i gotisk stil, som er bygd sammen med slottets eldste del, et stort, rundt festningstårn fra 1100-tallet. Slottet gikk senere i arv til hertugene av Luynes, som lot byens fattige få bo der. Det var i svært dårlig stand da det 1930 ble overdratt til staten og restaurert.