Buffalmacco, italiensk maler som levde i første halvdel av 1300-tallet og virket i Firenze og Pisa. Han er kjent fra litteraturen (Boccaccio, Ghiberti, Vasari) som en av tidens betydeligste og mest selvstendige malere ved siden av Giotto. Dessverre har man ikke kunnet tilskrive ham sikre bevarte verker, bortsett fra rester av fresker i Badiakirken, Firenze, med fremstillinger av scener fra Jesu lidelseshistorie.