Brunehild, dronning av Austrasia, datter av vestgoterkongen Athanagild i Spania. Hun ble 567 gift med kong Sigebert av Austrasia. Hans bror Chilperik av Neustria ektet Brunehilds søster, myrdet henne straks, ektet sin frille Fredegund, myrdet 575 Sigebert og fengslet Brunehild. Hun slapp fri og ble formynder for sin sønn Childebert (død 595) og hans sønner. Fredegund og hennes sønn Chlotar forfulgte senere Brunehild, som vel en tid hadde overtaket og endog fikk makten i Burgund, men senere ble forrådt av sin egen adel og dømt for mord på ti fyrster, bl.a. Sigebert; hun ble slept i hjel av en hest. Brunehild skildres i Gregor av Tours' Historia Francorum som skjønn, kysk og storsinnet, og hun må ha vært en betydelig regent. Flere forskere oppfatter Brunehild som den samme som valkyrjen i Volsungesagnet og Nibelungenlied (Brynhilde). Hennes navn betyr brynjekledd valkyrje.